Egzaminai

2023–2024 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2024 m. vasario 27 d. – 2024 m. balandžio 26 d., išskyrus 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.*

TARPINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS

Tarpinis patikrinimas**

Data

Pradžia

2. Užsienio (prancūzų) kalba

2024 m. kovo 5 d. (A)

8 val.

3. Geografija

2024 m. kovo 6 d. (T)

8 val.

4. Inžinerinės technologijos

2024 m. kovo 7 d. (K)

8 val.

5. Fizika

2024 m. kovo 8 d. (Pt)

8 val.

6. Filosofija

2024 m. kovo 12 d. (A)

8 val.

7. Matematika (B, pirmasis)

2024 m. kovo 13 d. (T)

8 val.

8. Matematika (A, pirmasis)

2024 m. kovo 14 d. (K)

8 val.

9. Ekonomika ir verslumas

2024 m. kovo 15 d. (Pt)

8 val.

10. Užsienio (anglų) kalba

2024 m. kovo 19 d. (A)

8 val.

11. Užsienio (vokiečių) kalba

2024 m. kovo 20 d. (T)

8 val.

12. Informatika

2024 m. kovo 21 d. (K)

8 val.

13. Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

2024 m. kovo 22 d. (Pt)

8 val.

14. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

2024 m. kovo 22 d. (Pt)

8 val.

15. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

2024 m. kovo 22 d. (Pt)

8 val.

16. Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

2024 m. kovo 22 d. (Pt)

8 val.

17. Biologija

2024 m. kovo 26 d. (A)

8 val.

18. Chemija

2024 m. kovo 27 d. (T)

8 val.

19. Lietuvių kalba ir literatūra (B, pirmasis)

2024 m. balandžio 2–5 d. (A, T, K, Pt)

8 val.

20. Lietuvių kalba ir literatūra (A, pirmasis)

2024 m. balandžio 2–5 d. (A, T, K, Pt)

8 val.

21. Istorija

2024 m. gegužės 7 d. (A)

8 val.

** Tarpiniai patikrinimai vykdomi III gimnazijos klasių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams.

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

22. Technologijos

Mokyklinis

2023 m. spalio 2 d. – 2024 m. gegužės 13 d.*

23. Menai

Mokyklinis

2023 m. spalio 2 d. – 2024 m. gegužės 13 d.*

24. Gimtoji kalba (baltarusių, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2024 m. balandžio 4 d. – 2024 m. gegužės 22 d.*

25. Brandos darbas:

Mokyklinis

25.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

2023 m. spalio 2 d. – 2024 gegužės 13 d.*

25.2. III gimnazijų klasių mokiniams

2023 m. sausio 30 d. – 2024 m. gegužės 12 d.*

PAGRINDINĖ BRANDOS EGZAMINŲ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

26. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2024 m. balandžio 3, 4, 5 d. (T, K, Pt)

9 val.

27. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2024 m. balandžio 4, 5 d. (K, Pt)

9 val.

28. Užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2024 m. balandžio 5 d. (Pt)

9 val.

29. Užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2024 m. balandžio 5 d. (Pt)

9 val.

30. Gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2024 m. gegužės 31 d. (Pt)

9 val.

31. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2024 m. birželio 5 d. (T)

9 val.

32. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2024 m. birželio 5 d. (T)

9 val.

33. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2024 m. birželio 6 d. (K)

9 val.

34. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2024 m. birželio 7 d. (Pt)

9 val.

35. Matematika

Valstybinis

2024 m. birželio 10 d. (P)

9 val.

36. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2024 m. birželio 11 d. (A)

9 val.

37. Informacinės technologijos

Valstybinis

2024 m. birželio 12 d. (T)

9 val.

38. Chemija

Valstybinis

2024 m. birželio 13 d. (K)

9 val.

39. Istorija

Valstybinis

2024 m. birželio 14 d. (Pt)

9 val.

40. Biologija

Valstybinis

2024 m. birželio 17 d. (P)

9 val.

41. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

Valstybinis

2024 m. birželio 18 d. (A)

9 val.

42. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2024 m. birželio 19 d. (T)

9 val.

43. Fizika

Valstybinis

2024 m. birželio 20 d. (K)

9 val.

44. Geografija

Valstybinis

2024 m. birželio 21 d. (Pt)

9 val.

45. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2024 m. birželio 25 d. (A)

9 val.

46. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2024 m. birželio 25 d. (A)

9 val.

PAKARTOTINĖ BRANDOS EGZAMINŲ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

47. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2024 m. birželio 26 d. (T)

9 val.

48. Informacinės technologijos

Valstybinis

2024 m. birželio 27 d. (K)

9 val.

49. Muzikologija (I dalis)

Valstybinis

2024 m. birželio 27 d. (K)

13 val.

50. Istorija

Valstybinis

2024 m. birželio 28 d. (Pt)

9 val.

51. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2024 m. birželio 28 d. (Pt)

13 val.

52. Matematika

Valstybinis

2024 m. liepos 1 d. (P)

9 val.

53. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2024 m. liepos 1 d. (P)

13 val.

54. Biologija

Valstybinis

2024 m. liepos 2 d. (A)

9 val.

55. Geografija

Valstybinis

2024 m. liepos 2 d. (A)

13 val.

56. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2024 m. liepos 3 d. (T)

9 val.

57. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Mokyklinis

2024 m. liepos 3 d. (T)

13 val.

58. Fizika

Valstybinis

2024 m. liepos 4 d. (K)

9 val.

59. Chemija

Valstybinis

2024 m. liepos 4 d. (K)

13 val.

60. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

Valstybinis

2024 m. liepos 5 d. (Pt)

9 val.

61. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2024 m. liepos 5 d. (Pt)

13 val.

62. Gimtoji kalba (baltarusių, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2024 m. liepos 8 d. (P)

9 val.

63. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2024 m. liepos 12 d. (Pt)

9 val.

* Įskaitos, brandos egzamino, brandos darbo pristatymo pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.