Centro taryba

Trakų suaugusiųjų mokymo centro taryba (toliau –Taryba) – aukščiausioji savivaldos institucija, telkianti Centro mokinių tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus), mokytojus,  vietos bendruomenės narius demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti Centro direktoriui teisėtiems Centro interesams.

Trakų suaugusiųjų mokymo centro tarybą sudaro:

Tarybos pirmininkė: Daiva Žilionienė  – lietuvių kalbos ir literatūros, IT mokytoja metodininkė

Sekretorė: Danutė Budrevičienė – istorijos ir pilietiškumo vyresnioji mokytoja

Nariai:

  1. Jolanta Peciukonienė – užsienio (rusų) kalbos mokytoja metodininkė;
  2. Valentina Bedulskienė – Ia klasės mokinė;
  3. Valentina Bricaitė – soc. įg. ugdymo I mokymo metų mokinė;
  4. Darjana Matušovaitė – 10j klasės mokinė;
  5. Birutė Vyližinskaja – tėvų atstovė;
  6. Natalija Mackalo – tėvų atstovė;
  7. Jolanta Amanovienė – tėvų atstovė.