Centro taryba

Trakų suaugusiųjų mokymo centro taryba (toliau –Taryba) – aukščiausioji savivaldos institucija, telkianti Centro mokinių tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus), mokytojus,  vietos bendruomenės narius demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti Centro direktoriui teisėtiems Centro interesams.

Trakų suaugusiųjų mokymo centro tarybą sudaro:

Tarybos pirmininkas: Saulius Raščiauskas – matematikos mokytojas

Sekretorė: Jolanta Rėzgienė – užsienio (rusų) kalbos mokytoja

Nariai:

  1. Alvydas Buja – technologijų mokytojas;
  2. Simona Olechnovič – 8j klasės mokinė;
  3. Viktorija Olechnovič – 10j klasės mokinė;
  4. Pavelas Dikevičius – 10a klasės mokinys;
  5. Alina Bukinova – tėvų atstovė;
  6. Lilija Mečkovskaja – tėvų atstovė;
  7. Andželika Belaja – tėvų atstovė.