Biudžeto ir finansų ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2024

Iktv.   finansinių ataskaitų rinkinys
Iktv.   biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2023

Iktv.   finansinių ataskaitų rinkinys
Iktv.   biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
IIktv.  finansinių ataskaitų rinkinys
IIktv.  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
IIIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIIktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
IVktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2022

Iktv.   finansinių ataskaitų rinkinys
Iktv.   biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
IIktv.  finansinių ataskaitų rinkinys
IIktv.  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
IIIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIIktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2021

Iktv.    finansinių ataskaitų rinkinys
IIktv.   finansinių ataskaitų rinkinys
IIIktv.   finansinių ataskaitų rinkinys
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020

Iktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2019

Iktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2018

Iktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2017

Iktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
IIIktv. finansinių ataskaitų rinkinys
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys