Neformalus suaugusiųjų švietimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa

 

„Valstybinės kalbos mokymas“, valstybinis kodas 221000765, finansuojama Užimtumo tarnybos prie LR SADM lėšomis Trakų suaugusiųjų mokymo centre.

Programos trukmė:
bedarbiams 160 val., 27 d., 5,4 sav.,
užimtiems asmenims 160 val., 40 d., 8 sav.

Programos tikslas -  suteikti kitataučiams lietuvių kalbų įgūdžius, atitinkančius A1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, bei padėti įveikti kalbinius, kultūrinius ir socialinius integravimosi į Lietuvos visuomenę ir darbo rinką barjerus.

 


Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos veiklos nuostatai

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinė taryba

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos veiklos planas 2023 metams

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2023 metų veiksmų strateginis planas

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos 2019 metų veiklos ataskaita

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos veiklos planas 2020 metams

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos 2020 metų veiklos ataskaita

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos veiklos planas 2021 metams

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos 2021 metų veiklos ataskaita

Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos veiklos planas 2022 metams