Darbo užmokestis

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  Darbuotojų Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.   skaičius skaičius 2022 m. 4 ketvirtis 2021 m.
1 Direktorės pavaduotoja ugdymui 2.00 2 2959.46 2520,22
2 Mokytojas 2.33 5 1674.41 1564.36
3 Mokytojas metodininkas 6.02 12 2299.24 1865.78
4 Mokytojo padėjėja 1.00 2 1206.5 743.4
5 Neformalaus ugdymo specialistas 1.00 2 1897.2 1616.38
6 Vyr. mokytojas 10.00 15 1896.3 5823,09