Darbo užmokestis

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m.  2020 m.
1 BIBLIOTEKININKĖ 0.50 1115,10 859,59
2 Buhalterė 1.00 1734,04 1782,66
3 Direktorė 1.00 2487,28 2270,25
4 Direktorės pavaduotoja ugdymui 2.00 1854.96 1678,05
5 IT specialistas 1.00 1062,00 933,51
6 Mokytojas 5.54 1316.88 1232
7 Mokytojas ekspertas 0.60 1711.59 1587.52
8 Mokytojas metodininkas 6.58 1525.74 1408
9 Vyr. mokytojas 7.86 1424.85 1314.72
10 Mokytojo padėjėjas 2.00 791,90 529,58
11 Neformalaus ugdymo specialistas 1.00 1616,38 1741,17
12 Psichologas 0.30 1326,09 1687,55
13 Sekretorė 1.00 1150,50 1204,94
14 Socialinis pedagogas 1.00 1105,08 1309,61
15 Valytoja 1.00 642,00 672,76