Kalėdų dvasia jau šurmuliuoja mokykloje...

Kalėdų dvasia jau šurmuliuoja mokykloje...

Socialinių įgūdžių ir jaunimo klasių mokiniai kartu su mokytojomis Danuta Jepifanova, Ina Pavlova, Jurgita Čiriene ir Ligita Kudzinskiene puošė mokyklą: prigamino eglaičių, vainikų, papuošė mokyklos medį.

Šventiniame šurmulyje būkime atlaidūs, būkime geri ir nuoširdus.

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir prasmingų Naujųjų metų.