Europos kalbų dieną

Europos kalbų dieną

   Kasmet Trakų suaugusiųjų mokymo centras mini Europos kalbų dieną. Šiemet diena išaugo įprojektą ,,Europos kalbų savaitė“.
Apie tai, kokia prasmė mokytis kitų šalių kalbų, diskutavoklasių auklėtojai su savo mokiniais. Prieita prie vieningos nuomonės,
kad mokėdamas kitos tautos kalbą drąsiai atveri tos tautos istorijos, papročių duris. Lyg laivas plauki per kitų tautų
kultūros vandenynus. Gal dėl to mokiniai per dailės pamokas ir spalvino laivus Europos šalių vėliavų spalvomis.
O kokie pirmieji žodžiai pravėrus duris? Be abejo – laba diena, sveiki, ačiū...

TSMC kalbos
   Norėtume išmokti tai pasakyti visomis Europos kalbomis. O kas viso to moko? Mokytojas. O kaip jį vadina kitos šalys?
Taigi visa ši informacija ir nugulė mokyklos stenduose. Dėkojame mokytojams Danutai Japifanovai, Jolantai Rėzgienei, Vidai Jarašienei, Dariui Brokatui,
Daivai Žilionienei, Ligitai Kudzinskienei ir Žibartui Grybauskui už pagalbą organizuojant ir vykdant Europos kalbų savaitės veiklas.

 Daiva Žilionienė