Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

    Sausio 13-osios rytą mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijos simbolis – žvakė, kuri reiškia gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 8.00 val. mokiniai su mokytojomis uždegė žvakes kabinetų languose. Taip buvo pagerbtos taikių, beginklių žmonių aukos vardan Tėvynės laisvės ir nepriklausomybės.

s 13 2

    Sausio 13-oji kiekvienais metais sutelkia, suburia ir skatina bendradarbiauti visą mokyklos bendruomenę. Istorijos, lietuvių kalbos mokytojų iniciatyva mokiniams buvo vedamos integruotos lietuvių kalbos ir istorijos pamokos, kurių metu buvo pateikta išsami ir žodinė, ir vaizdinė medžiaga. Istorijos mokytoja Danutė Budrevičienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Daiva Žilionienė, Daiva Daukševičienė socialinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo klasių mokiniams priminė 1991 m. sausio 13 dienos skaudžius įvykius, kuomet, visai tautai pakilus į kovą už savo laisvę, buvo panaudota sovietų agresija prieš taikius Lietuvos žmones. Vyresnių klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė dokumentinį filmą „Laisvės trajektorijos“. Peržiūrėjome pateiktį, prisiminėme žuvusius ir nukentėjusius, kovojusius už Lietuvos laisvę. Technologijų mokytojos Danguolė Šumskienė ir Ligita Kudzinskienė kartu su mokiniais parengė atminimo stendą „Žuvusieji už Lietuvos laisvę”, kuris papuošė mokyklos fojė. Socialinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo klasių mokiniai klausėsi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų skaitomos V. Landsbergio pasakos „Sausio sniegenos”. Sausio 10-14 d. VII-IV nuotolinių klasių mokiniai buvo kviečiami susitikti virtualiose klasių valandėlėse, kurių tema „Mano laisvė”. Klasių vadovai dalijosi prisiminimais apie tos dienos įvykius. Netradicinių pamokų ir klasės valandėlių metu mokiniai turėjo galimybę dar kartą apmąstyti lietuvių tautos nueitą kovos už nepriklausomybę kelią, pagalvoti, ar pakankamai branginama krauju iškovota laisvė, ar kartais, nevertindami galimybės gyventi laisvoje šalyje, nepaniekiname žuvusiųjų už ją atminimo. Visas veiklas kuravo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė. 

s 13 3

    Laisvės gynėjų dienos minėjimas rodo, kad šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę. Atmintinų Tėvynės istorijos puslapių vartymas bei buvimas kartu tarsi parodė, kad esame vieningi ir suprantantys, kad niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę ir nepriklausomybę. Tad brankime ir saugokime laisvę, kurią lietuvių tauta iškovojo prieš 31 metus!

 

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja